ESCO uppgraderar Röntgensjuksköterskeyrket

Breaking News!!
We are proud to inform you that ESCO just confirmed that they have upgraded the Radiographer profession by linking it to the ISCO-08 Major Group 2 “Professionals” instead of ISCO Major Group 3 “Technicians and Associate Professionals”. 

ESCO is the multilingual classification of European Skills, Competences, Qualifications and Occupations and categorises these as relevant for the EU labour market and for education and training. 

The correct recognition of Radiographers as ‘Professionals’ has come about after many years of work and we will now be looking to use this success to progress this, together with the ISRRT, at the worldwide level with the International Labour Organization for their ISCO rating system.

Jonathan McNulty
EFRS President

Nyhetsarkivet - Klicka så kommer de upp ovan.

Medlemskap

Vill du bli medlem eller har frågor angånde ditt medlemskap?

Tidningen Röret

Röret är vår medlemstidning som ges ut fyra gånger per år.

Utbildning

Vill du ha information om kurser, stipendier och lärosäten?

Strålskydd

Här kan du läsa mer om föreningens arbete för strålskydd, inklusive remissvar till nya strålskyddslagen.

Kontrastmedel

Riktlinjer, jodkontrastmedel, överkänslighetsreaktioner, ESUR.

Vetenskapliga rådet

Nytt från vetenskapliga rådet.

Annonsering?

Vill du annonsera i vår tidning eller på hemsidan?

Kontaktinformation

Ordförande
Kerstin Hillergård
kerstin.hillergard@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka