Årsmöte 20180919 & Verksamhetsberättelse 2017

  • 2018-07-01
  • SFR
Välkomna till vårt årsmöte i den 19 september! Vi håller det på röntgenveckan som vanligt klockan 1630 i föreläsningssalen Tunnbindaren. Se bifogade årsmötesprotokoll. 

Vi är även klara med verksamhetsberättelsen för 2017, den finns även den bifogad och uppladdad till vårt dokumentarkiv(Förening->föreningsdokument) tillsammans med tidigare verksamhetsberättelser. Om du vill veta lite mer om vad vi arbetat med under fjolåret!

Nyhetsarkivet - Klicka så kommer de upp ovan.

Medlemskap

Vill du bli medlem eller har frågor angånde ditt medlemskap?

Tidningen Röret

Röret är vår medlemstidning som ges ut fyra gånger per år.

Utbildning

Vill du ha information om kurser, stipendier och lärosäten?

Strålskydd

Här kan du läsa mer om föreningens arbete för strålskydd, inklusive remissvar till nya strålskyddslagen.

Kontrastmedel

Riktlinjer, jodkontrastmedel, överkänslighetsreaktioner, ESUR.

Vetenskapliga rådet

Nytt från vetenskapliga rådet.

Annonsering?

Vill du annonsera i vår tidning eller på hemsidan?

Kontaktinformation

Ordförande
Kerstin Hillergård
kerstin.hillergard@swedrad.com

Om föreningen

Svensk Förening för Röntgensjuksköterskor (SFR) är en professionell sammanslutning av röntgensjuksköterskor och studerande. Föreningen företräder professionens kunskapsområde med syfte att främja utveckling, utbildning och forskning inom hälso- och sjukvård.

Kontakta Ordförande

Skicka